SymmetrisleepTM muliggør, at personer med problemer i bevægeapparatet kan ligge lige. Liggesystemet kan forebygge yderligere progrediering af diverse deformiteter og i visse tilfælde endda korrigere allerede eksisterende problemer, når systemet bruges som en del af et 24 timers positionerings program.

SymmetrisleepTM muliggør en nænsom progressiv tilgang til løsning af komplekse problemer. Tilbehøret kan gradvist introduceres i takt med at tolerancen øges.