Hos Anatomic SITT ved vi, hvor vigtigt det er at komme op at stå. Vigtigt for så mange dele i kroppen, vigtigt for det sociale og for livskvaliteten.