Anatomic SITT A/S
NYHEDSBREV - marts 2016
nyhedsbrevtopmarts16.jpg

Snart er der Rehab messe...

balancemandudenbmlogocopy.jpg
Vi håber, at se så mange af jer som muligt og få en god snak.

webreklamebanner.jpgEn løsning med siddesystemet Sharky Pro

Hver anden måned har vi fokus på et produkt i samspil med en løsning af en problemstilling for en borger. I denne måned er problemstillingen løst med siddesystemet Sharky Pro, og fortælles af vores konsulent Anette.
sharkyprosortnov.jpg


Jeg kender Helle – en 17-årig pige med Retts Syndrom. Helle går til dagligt på en speicialskole.

Helle følger det generelle sygdomsbillede for personer med Retts Syndrom: Reduceret højdeøgning, stereotype håndbevægelser, kramper og autismelignende adfærd.

Helle har standfunktion og begrænset gangfunktion, så forflytning foregår manuelt ved hjælp af en person. Det er forholdsvist let at få placeret Helles bagdel tilbage i et sæde og få rettet bækkenet op i neutral position, hvis sædehøjden er tilpas lav, men efter ganske kort tid, skubber hun rumpen fremad med et bagudkippet bækken til følge. Denne position gør, at hun falder sammen i truncus og har tendens til at tabe hovedet frem over brystet. Helle vælter mod sin højre side med overkroppen.

Helle bor hjemme hos sine forældre, der klarer den daglige pleje.

Man har afprøvet forskellige stoleløsninger på markedet, men har ikke fundet en, der kunne møde Helle og familiens behov:
-    Lav sædehøjde, så Helle ikke skal løftes på plads.
-    Sædebrønd, som kan hjælpe Helle med at holde bagdelen tilbage i sædet på et neutralt bækken.
-    Sæde, der kan ”opsluge” ekstension over hofteledene, så bagdelen ikke skubbes fremad.
-    Ryg med individuelt indstillelige kropsstøtter for etablering af trepunktsstøtte for truncus.
-    Stol med lav sædehøjde, så Helle kan ”nå” helt tilbage med bagdelen, når hun sætter sig.
flipper-pro.jpg
Den kommunale terapeut og jeg mødtes hjemme hos Helle med hende og hendes forældre en eftermiddag, hvor hun fik mulighed for at afprøve et Sharky Pro siddesystem på Flipper Pro understel.

Den første fordel ved stolen var, at sædehøjden kunne blive så lav, at Helle selv kunne ”nå” helt tilbage med bagdelen i sædet – der var således ikke længere behov for at løfte Helle det sidste stykke tilbage, som i den gamle stol.

Umiddelbart sad Helle ikke meget anderledes i sædet – hvis man ser bort fra det ikke-nødvendige løft for hendes far, men som minutterne gik så begyndte Helle ikke at flytte sig fremad i sædet. Idet Flipper Pro er højdeindstillelig til en højde, hvor Helle ikke kan nå med fødderne, var der monteret en hoftesele, for at imødekomme at hun kunne glide ud af sædet. Først efter en halv time sås den første lille ekstensionsbevægelse i hofteleddene, men Helle udløste blot flex-ryggen, som vippede en smule bagud, mens bagdelen blev tilbage i sædet stadig med neutral bækkenstand.
baekkenst.jpg
Når Helle er placeret ”rigtigt” i sædet, kan hun længe selv holde balancen i overkroppen, men over tid, har hun behov for sidevers støtte fra kropsstøtter og hoftestyr.

Efter besøget aftalte vi, at stolen blev hos Helle og hendes familie, så hun kunne afprøve den over længere tid i ”virkeligheden”. Efter ca. 14 dage, ringede den kommunale terapeut og fortalte, at Helle og hendes familie var glade for stolen, men at der var behov for en lettere måde at af- og påmontere fodstøtterne på. Dette blev klaret ved at erstatte de oprindelige pinolskruer med fingerskruer.

Anette Holm
Konsulent og ergoterapeutMånedens muskel - de suboccipitale muskler


Nu skal vi have fat i de suboccipitale muskler, der er en gruppe på fire muskler, der som navnet antyder, ligger lige under os occipitale, der er baghovedet på kraniet. Disse fire muskler på hver side af rygsøjlen kan både stabilisere hovedet og lave specifikke bevægelser og er de sidste af de dybe rygmuskler.
sub.jpg
Musklerne hedder hhv.

Musculus rectus capitis posterior minor

Musculus rectus capitis posterior major

Musculus obliquus capitis superior

Musculus obliquus capitis inferior.

Af disse fire muskler menes de tre første primært at være holdningsmuskler, der stabiliserer hovedet i bestemte stillinger, men fælles for alle fire er, at de bliver innerveret af nervus suboccipitalis.

Musculus rectus capitis posterior minor udspringer fra tuberculum posterius atlantis, der er fremspringet bag på den øverste halshvirvel C1 og hæfter på occiputkanten mellem linea nuchae inferior og foramen magnum, der er det store hul i kraniet, hvor rygmarven har forbindelse til hjernen. Funktionen isoleret set af muskelen er at ekstendere og lateralflektere hovedet.

Musculus rectus capitis posterior major hæfter stort set samme sted som sin "lillebror" men udspringer fra processus spinosus på axis C2, der er den anden halshvirvel. Da den strækker sig over en halshvirvel mere, kan den også rotere hovedet ud over at lateralflektere og ekstendere.

Musculus obliquus capitis superior udspringer på tværtappene på Atlantis (C1) og løber op og hæfter på occiput lige over linea nuchae inferior og den kan også ekstendere og rotere hovedet.
Musculus obliquus capitis inferior er den største af de fire muskler og selv om navnet antyder, at den sidder på hovedet, så udspringer den på processus spinosus på axis og hæfter på processus transversus atlantis. Den drejer hovedet til samme side.

Disse fire muskler er ofte mistænkt for at give hovedpine, hvis de er for stramme eller for korte. Både fordi de klemmer på nerver, der løber ud i nakkeregionen, men også fordi de kan være årsag til, at hovedets bevægelighed ikke er fri og derved sættes andre strukturer i nakken på overarbejde. De fleste af os kan tydeligt mærke ømhed i dem, hvis vi mærker på dem under den bagerste kraniekant.

David Petersen
Konsulent og fysioterapeutBlomster til Lucernevejens børnehave i Randers


Denne "månedens buket" går til Lucernevejens børnehave i Randers. Børnehaven er blevet indstillet af hjælpemiddelvisitator, Karen Andersen fra Randers.

Hun skriver således:
Jeg ville gerne høre om månedens buket kunne gå til Lucernevejens børnehave. En børnehave for børn med særlige behov.

Jeg kommer ofte i børnehaven, fordi jeg er ansvarlig for at flere af de børn, som går i børnehaven, får de rette hjælpemidler til brug i hjemmet. I den forbindelse har jeg et rigtig godt samarbejde med personalet i børnehaven. De har barnet i hverdagen og kender både barn og forældre rigtig godt, hvor jeg kun har kontakt med familien en gang i mellem.

blomstpink.pngFor mig er det samarbejde helt uundværligt.

Jeg får mange vigtige informationer og observationer, som er vigtige i forhold til valg af det rigtige hjælpemiddel, og hvordan det bliver præsenteret for familien.

Nogle gange foregår afprøvningen af hjælpemidlet i børnehaven hvilket også er en stor hjælp. Det er rart med flere øjne som ser og analyserer hvad der egentlig sker, og hvad der skal til for at barnet får den mest optimale udgangsposition for aktivitet. Barnet er tryg ved personalet, hvilket gør det meget lettere, når barnet skal afprøve noget nyt, hvor der skal laves indstillinger som kan tage tid.

Personalet er indstillet på at bruge tid på at lære barnet at bruge de forskellige hjælpemidler.

Det er altid meget rart at komme i børnehaven. Jeg føler mig altid set og velkommen. Selv om folk har travlt, så har de altid tid til lige at sige hej. Der er en god stemning i børnehaven. Når man kommer på besøg bliver der altid serveret te, kaffe eller vand og lidt vindruer. Der er obs på at folk, som kommer i huset føler sig velkomne.

Der udvises stor respekt om det enkelte barn. Jeg oplever et højt fagligt niveau.

Med Venlig Hilsen
Karen Andersen
Hjælpemiddelvisitator
Toldbodgade
8900 Randers C

Et stort tillykke til Lucernevejens børnehave!

Har du en kollega, som du synes, fortjener Månedens buket, så send en mail til os om, hvorfor lige netop den du indstiller, skal have en buket blomster og vær med til at give en anden et smil på læben...På gensyn


15nyhedsbrevbund-3.jpg

Klik på billedet og kom videre til vores hjemmeside.

Du er tilmeldt med følgende adresse: %%emailaddress%%

Ønsker du at afmelde dig vores nyhedsbrev? Så skal du blot klikke her.

Anatomic SITT A/S- Viengevej 4 - 8240 Risskov - telefon: 86 17 01 74